پاتولوژی جغرافیایی ایران

پاتولوژی جغرافیایی ایران

بخش کوتاهی از درس پاتولوژی جغرافیایی ایران/ ارائه توسط سرکارخانم دکتر هدا عزیزی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز تخصصی آموزش مجازی به آدرس lms.mums.ac.ir امکان پذیر می باشد

تاریخ

20 آبان 1398

برچسب ها

پاتولوژی