سندروم نفروتیک در کودکان

سندروم نفروتیک در کودکان

سندروم نفروتیک در کودکان// ارائه توسط دکتر محمد اسماعیلی فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد// مشاهده کامل این درس در سایت مرکز تخصصی آموزش مجازی به آدرس lms.mums.ac.ir امکان پذیر می باشد

 

تاریخ

25 آبان 1398

برچسب ها

سندرم نفروتیک