بیضه های نزول نکرده در نوزادان

بیضه های نزول نکرده در نوزادان

ارائه توسط دکتر مرجان جودی دانشیار گروه جراحی اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

تاریخ

25 آبان 1398

برچسب ها

آموزش مجازی, مشکلات بیضه نوزادان, بیماری های نوزادان