حافظه و یادگیری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فردی را در نظر بگیرید که برای برطرف کردن تشنگی فردی می خواهد به او از شیر آتش نشانی آب دهد! بی شک به نتیجه نخواهد رسید فرد سیر نمی شود حتی ممکن است آسیب بیند! این مثال در انتقال اطلاعات نیز صادق است زمانی که فرد تشنه اطلاعات است به او جرعه جرعه بنوشانید ...

محدودیت هایی که ذهن ما برای یادگیری دارد ممکن است با دیگر عواملی که به صورت بیرونی با آنها درگیر هستیم، تداخل داشته باشد که از جمله آن زمان است، این بدان معناست که ما قصد یادگیری موضوعی را در زمان محدود و مشخصی داریم ولی حافظه مان یاری نمی کند! بنابراین باید خود را با محدودیت های ذهنی مان منطبق سازیم درحقیقت چاره ای نداریم!

تحقیقات نشان می دهد که بازیابی پی در پی اطلاعات از حافظه بلند مدت، سبب بهبود قدرت فراخوانی شده و اطلاعات را سریع تر به یاد می آوریم. تکرار بازیابی به تقویت فراخوان ها کمک می کند. حال اجازه دهید تا شما را به یک فراخوانی اطلاعات دعوت کنیم. به بیانی دیگر وقتی از حافظه خود بیشتر کار بکشید بهتر کار می کند!

دکتر سوئلر روان شناس آموزشی است که بر روی حافظه و فرایند یادگیری به صورت گسترده ای تحقیقات داشته و توضیح می دهد که فرایند یادگیری چگونه است؟ و ذهن ما از چه طریقی به ادراک مسائل جدید می پردازد؟

این روند را معماری شناختی انسان نام می نهند. به عبارت دیگر این معماری عنوان می کند که ذهن ما چگونه اطلاعات را ادغام کرده و آنها را پردازش می کند تا بتوانیم از دانش جدیدمان استفاده کنیم. نسخه ساده شده این فرایند در شکل شماره 1 نشان داده شده است. 

آموزش مجازی

شکل شماره (1)

حافظه کاری از دو نظر دارای محدودیت است: میزان اطلاعاتی که می تواند نگه دارد و مدت زمانی که اطلاعات در آن باقی می ماند و برای درک اطلاعات جدید دو عملیات را به صورت همزمان انجام می دهد: پردازش اطلاعات جدیدی که به آن داده می شود، قرار دادن اطلاعات در اختیار حافظه بلندمدت به منظور ذخیره سازی.

گفتیم که یکی از مسائل مهم در فرایند یادگیری، محدودیتی است که حافظه کاری دارد. 

حافظه کاری از دو نظر دارای محدودیت است:

• میزان اطلاعاتی که می تواند نگه دارد.

• مدت زمانی که اطلاعات در آن باقی می ماند.

به یاد داشته باشید که حافظه کاری برای درک اطلاعات جدید دو عملیات را به صورت همزمان انجام می دهد:

• پردازش اطلاعات جدیدی که به آن داده می شود

• قرار دادن اطلاعات در اختیار حافظه بلندمدت به منظور ذخیره سازی

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

حافظه کاری علاوه بر دریافت اطلاعات جدید، در حال بازیابی یک سری اطلاعات از حافظه بلندمدت است تا بتواند این دو را در کنار یکدیگر قرار دهد. واقعیت این است که وقتی به عملکرد حافظه کاری نگاه می کنیم این احساس به ما دست می دهد که این حافظه مانند یک سیستم معیوب عمل می کند و بسیار آهسته پیش می رود اما این فرایند عمدی است! ذهن ما به این شکل طراحی شده.

 

منابع:

Memory And Learning, Part 2”PATTI SHANK, PHD”

www.elearningindustry.com

Why Attention Is Essential To Learning And The Formation Of Memory