دروس کارورزی و کارآموزی در سامانه نوید فعال شده است

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

احتراما باستحضار می رساند که دروس کارورزی و کارآموزی که تاریخ شروع آنها از 15/6/99، 22/6/99 و 5/7/99 بوده است، در سامانه نوید در قسمت درس های جاری  فعال شده است. لذا اساتید می بایستی نسبت به بارگذاری محتوای جدید و یا کپی محتوا از دروس نیمسال قبلی به دروس جدید اقدام نمایند. زیرا دانشجویان به محتوای دروس­ پیشین، که در پروفایل اساتید قابل مشاهده است، دسترسی ندارند.

دلیل این جابجایی دروس از کنونی به پیشین، تنظیمات سامانه مروارید است که در پایان هر دوره، کلیه دروس را حذف کرده و براساس لیست اساتید تعریف شده در سامانه برای دوره درسی جدید، دروس را از نو تولید کرده و نمایش می دهد. و این روال در تمام سامانه  های آموزش مجازی یک روند رایج می باشد، تا داده های آموزشی دوره­های قبلی حذف شده و دروس جدیدی برای دانشجویان دوره کنونی، آماده و ارائه شود. در ادامه لینک راهنمای آموزشی جهت کپی کردن محتوا از درس قبلی به درس جدید تقدیم حضور می­شود:

راهنمای سامانه نوید