مهلت دانلود مطالب از سامانه lms

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

بدینوسیله باستحضار اساتید محترمی که بر روی سامانه قبلی آموزش مجازی به آدرس lms.mums.ac.ir محتوای آموزشی دارند، می رساند که از آنجاییکه از این سامانه برای مصارف آموزشی دیگری استفاده خواهد شد، در صورتی که  محتـوای درسی  و یا  بانـک سـوال  بر روی این سامانه دارند که تاکنون مطالب آن را دانلود نکرده اند و یا از بانک سوال خروجی نگرفته اند، حداکثر تا تاریخ 99/08/15 نسبت به این مهم اقدام نمایند.

همچنین از آنجاییکه در برخی دروس در سامانه نوید، لینک به محتوای سامانه قبلی آموزش مجازی دانشگاده داده شده است، ضرورت دارد که اساتید محترم نسبت به دانلود محتواها از سامانه قبلی و بارگذاری آن در سامانه نوید تا پیش از تاریخ ذکر شده اقدام نمایند.

لازم به ذکر است بعد از تاریخ 99/08/15 محتواها و بانـک سوال قابل دسترسی نخـواهنـد بود.

 

لینک راهنمای آموزشی جهت دانلود محتوا از سامانه قبلی آموزش مجازی:

https://elearning.mums.ac.ir/images/elearning/Lms.pdf