مرکز آموزش مجازی

گزارش عملکرد مرکز آموزش مجازی

گزارش عملکرد - ترم اول - سال 98-99

گزارش عملکرد در پنج حوزه
دروس الکترونیکی، وبینار، تولید محتوای الکترونیکی، آزمون های الکترونیکی و کارگاه های آموزشی مشاهده میکنید.
0+
تولید محتوای ویدئویی
ضبط در 5 استودیو فیلم برداری و تدوین
0+
تولید محتوای صوتی
0+
آزمون الکترونیکی
 
 • طراحی آزمون،
 • آموزش طراحی آزمون،
 • پشتیبانی بانک سوال
 • پشتیبانی آزمون های الکترونیکی دانشکده های :
 • پزشکی
 • بهداشت
 • پیراپزشکی
 • دندانپزشکی
 • پرستاری و مامایی
 • داروسازی
0+
کارگاه های آموزشی
 • آموزش وبینار
 • آموزش طراحی آزمون
 • آشنایی با آزمون های pmp
 • دوره های توانمندسازی اساتید
 • معرفی نرم افزارهای آموزشی تخت موبایل
 • تولید محتوای آرمان
 • سیستماتیک ریویو
 • فن آوری های نوین آموزشی
 • آموزش کمتازیا
 • استانداردهای تولید محتوا
0+
وبینار های برگزار شده
 • برگزای کلاسهای مجازی
 • مدیریت جلسات معاونت آموزشی
 • معاونت بهداشتی
 • مدیریت اورژانس
 • معاونت درمان
 • مدیریت امور آموزشی دانشگاه
 • کارگروه های کلان منطقه نهم
 • پشتیبانی وبینار آموزش مداوم
+0
پشتیبانی دروس در سامانه
این پشتیبانی در سامانه LMS و شامل:
 • ایجاد درس،
 • پشتیبانی اساتید دانشکده ها،
 • پشتیبانی دانشجویان،
 • ارتباط مستقیم با آموزش دانشکده ها و درج اطلاعات دروس در سامانه نوید

گزارش فعالیت های ویژه مرکز


گزارش عملکرد - ترم دوم- سال 98-99

سامانه نوید

0
تعداد دروس در سامانه نوید
0
تعداد اساتید فعال
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد منابع بارگذاری شده
0
تعداد تکالیف
0
تعداد آزمون الکترونیکی
0
تعداد تالارهای گفتگو

تولید محتوا

0+
تولید محتوای ویدئویی
0+
تولید محتوای صوتی

کارگاه های آموزشی

0+
کارگاه های آموزشی
 • آموزش سامانه نوید
 • آموزش وبینار

وبینارهای برگزار شده

0+
وبینار های برگزار شده
 • برگزای کلاسهای مجازی
 • مدیریت جلسات معاونت آموزشی
 • معاونت بهداشتی
 • مدیریت اورژانس
 • معاونت درمان
 • مدیریت امور آموزشی دانشگاه
 • کارگروه های کلان منطقه نهم
 • پشتیبانی وبینار آموزش مداوم

گزارش فعالیت های ویژه مرکز

گزارش عملکرد - ترم سوم- سال 98-99

سامانه نوید

0
تعداد دروس در سامانه نوید
0
تعداد اساتید فعال
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد منابع بارگذاری شده
0
تعداد تکالیف
0
تعداد آزمون الکترونیکی
0
تعداد تالارهای گفتگو

تولید محتوا

0+
تولید محتوای ویدئویی
0+
تولید محتوای صوتی

کارگاه های آموزشی

0+
کارگاه های آموزشی
 • آموزش سامانه نوید
 • آموزش طراحی آزمون
 • آموزش وبینار

وبینارهای برگزار شده

0+
وبینار های برگزار شده
 • برگزای کلاسهای مجازی
 • مدیریت جلسات معاونت آموزشی
 • معاونت بهداشتی
 • مدیریت اورژانس
 • معاونت درمان
 • مدیریت امور آموزشی دانشگاه
 • کارگروه های کلان منطقه نهم
 • کارگاه های آموزشی
 • پشتیبانی وبینار آموزش مداوم

گزارش فعالیت های ویژه مرکز

 •  مدیریت و پشتیبانی کارشناسان آموزش مجازی در دانشکده ها و بیمارستانها
 • همکاری با کارشناسان اداره آموزش دانشکده ها
 • برگزاری وبینارهای کشوری