گفتگو با Dominique Perrin

گفتگو با Dominique Perrin

گفتگویی با Dominique Perrin رئیس مرکز تکنولوژی آموزشی دانشگاه Lille فرانسه

تاریخ

25 آبان 1398

برچسب ها

مصاحبه