گفتگو با Prof.Dr.Sven Meuth

گفتگو با Prof.Dr.Sven Meuth

گفتگو پروفسور گرجی مدیر مرکز تحقیقات صرع دانشگاه مونستر آلمان با پروفسور Sven Meuth رئیس دانشگاه پزشکی مونستر، در مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
 

تاریخ

21 آبان 1398

برچسب ها

سلامت مغز و اعصاب, علوم اعصاب, گفتگو های علمی و پژوهشی