مراحل تاسیس درمانگاه دندانپزشکی

مراحل تاسیس درمانگاه دندانپزشکی

گفته های دکتر جواد سرابادانی دانشیار و مدیر گروه بیماری های دهان،فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و رییس اداره امور درمان دندانپزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره مراحل تاسیس درمانگاه دندانپزشکی

 

تاریخ

20 آبان 1398

برچسب ها

دانشکده دندانپزشکی