زخم های عود کننده شایع حفره دهان

زخم های عود کننده شایع حفره دهان

ارائه توسط دکتر اتس سا پاک فطرت استاد گروه بیماری های دهان,فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشاهده کامل این درس در سایت آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد امکان پذیر می باشد.

تاریخ

02 شهریور 1398

برچسب ها

دانشکده دندانپزشکی, بیماری های دهان, آموزش مجازی, مرکز آموزش مجازی, دندانپزشکی ترمیمی, آفت دهان