تغییر رنگ های شایع مخاط دهان

تغییر رنگ های شایع مخاط دهان

ارائه توسط دکتر زهره دلیرسانی عضو هیئت علمی بیماری های دهان،فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشاهده کامل این درس در سایت آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد امکان پذیر می باشد.

تاریخ

03 بهمن 1393

برچسب ها

دانشکده دندانپزشکی, بیماری های دهان