pmp چیست

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سیستم شبیه ساز مدیریت مشکل بیمار (pmp)

 سیستم شبیه ساز مدیریت مشکل بیمار (Patient management Problem)، یک سیستم نرم افزاری است که با هدف مدیریت دقیقتر برگزاری آزمونهای خاص در مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی شده است ، این نرم افزار با شبیه سازی مشکل بیمار در قالب یک سری توضیحات متنی همراه با تصاویر ثابت و متحرک ، مشکل بیمار را مطرح نموده و با نمایش یک سری سئوالات، امکان اداره بیمار را برای داوطلب فراهم می سازد ، ساختار برنامه به گونه ایست که سئوالات و پاسخ ها بهم مرتبط بوده و با اعمال روش درمان و از طریق فرایند تصمیم گیری و استدلال بالینی توسط داوطلب، روند اداره بیمار از طریق راهکارهای تکمیلی ادامه می یابد. بعد از اتمام پاسخ گویی سئوالات توسط داوطلب در بازه زمانی مشخص، نتیجه عملکرد وی در قالب نمرات از پیش تعریف شده، مشخص و بصورت کارنامه عملکرد چاپ و ارائه می گردد .