عنوان كارگاه آموزشي مدرس تاریخ برگزاري ساعت  محل برگزاری وضعیت

کارگاه مقدماتی آموزش مجازی و یادگیری غیر حضوری

جهت مشمولین سطح 1  اعضای عیات علمی

دکتر رضا اسدی

مهندس علی رحمانی

مهندس مهتاب بخارائی

 97/07/12 8 الی 12 صبح دانشکده داروسازی برگزار شد 
آموزش تولید محتوا با نرم افزار  Camtasia


مهندس علی رحمانی


 97/07/19 9 الی 12 مرکز آموزش مجازی ثبت نام
آموزش وبینار


مهندس مهتاب بخارائی


97/07/26

10 الی 12 مرکز آموزش مجازی ثبت نام
کارگاه سیستماتیک 


دکتر رضا اسدی 


97/08/02  8 الی 14    مرکز آموزش مجازی  

کارگاه مقدماتی آموزش مجازی و یادگیری غیر حضوری

جهت مشمولین سطح 1  اعضای عیات علمی

دکتر رضا اسدی

مهندس مهتاب بخارائی

 مهندس علی رحمانی

 97/08/10 8 الی 12 صبح مرکز آموزش مجازی  

آموزش طراحی آزمون الکترونیکی


مهندس مهتاب بخارائی


97/08/24 9 الی 11 مرکز آموزش مجازی ثبت نام

 

کارگاه پروپوزال نویسی نیماد

هفتمین دوره کارگاه نگارش طرح نامه نیماد به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مرکز تخصصی آموزش مجازی برگزار شد. تدریس این کارگاه چهار ساعت و با حضور 10 نفر از اعضای محترم هیات علمی توسط آقای دکتر موسوی برگزار شد.

جناب آقای دکتر سید علی موسوی شائق عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ; واحد توسعه تحقیقات بالینی و مرکز تحقیقات ارتوپدی می باشد.


هدف از برگزاری این کارگاه :

  • آشنایی با موسسه نیماد
  • انواع گرنت های ارائه شده توسط موسسه نیماد
  • نحوه نگارش بخش های مختلف طرح نامه 
  • چگونگی شکل دادن یک ایده پژوهشی و تیم اجرایی