آزمون کشوری دستیاران رشته تخصصی کودکان

 

  برگزاری آزمون کشوری دستیاران رشته تخصصی کودکان در تاریخ 1397/2/25

 

 

آزمون دستیاران رشته تخصصی  کودکان به روش PMP(patient management problem) در ساعت 9 صبح روز سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 به صورت هماهنگ با وزارتخانه بطور همزمان، سراسری و انلاین با سایر قطب های برگزار کننده ازمون در واحد اموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.