آزمون جراحی دهان، فک و صورت عملی

برگزاری آزمون جراحی دهان، فک و صورت عملی در دو روز مورخ 1397/1/21  و  1397/1/26

طراح سوالات و مسئول آزمون: دکتر سهند سمیعی راد  و  دکتر مجید حسینی ابریشمی

برگزاری اولین دوره آزمون جراحی دهان، فک و صورت عملی دانشجویان عمومی به صورت آزمون الکترونیکی در مرکز تخصصی آموزش مجازی

 مشاهده نتایج برای دانشجو بلافاصله بعد از آزمون (دریافت جواب، بلافاصله پس از فکر کردن به سوال مربوطه، به یادگیری عمیق تری منجر می شود) 

هدف از اجرای آزمون:

-      آشنایی فراگیران با آزمون های مبتنی بر رایانه 

-      امکان ارائه بازخورد آنی از عملکرد آزمون به خود دانشجو جهت ارتقا عملکرد و پوشش نقاط ضعف احتمالی

-      تجزیه و تحلیل آماری نتایج آزمون و بررسی ضریب دشواری

-      تمیز سوالات جهت ایجاد یک بانک سوال استاندارد برای گروه در گذر زمان   
  

جمعیت هدف : دانشجویان ترم 7و8 دندانپزشکی

تعداد شرکت کننده: 34  نفر

تعداد سوالات: 10 سوال

نمره آزمون: 10 نمره

مدت زمان آزمون: 10 دقیقه

 

امید است اساتید محترم و همکاران عزیز با الکترونیکی کردن آزمون های خود  در پیشبرد اهداف آموزشی از اثربخشی بیشتری برخوردار باشند.