حضور استاد دانشگاه QUT استرالیا در آموزش مجازی مشهد

پروفسور اکرم تاجی، دکتری حرفه ای بیوتکنولوژی کشاورزی از دانشگاه سیدنی و در روز دوشنبه 27 آذر ماه 1396 میهمان مرکز تخصصی آموزش مجازی بودند.

در این دیدار ایشان در مورد آخرین و جدید ترین تکنولوژی و فناوری های به کار گرفته شده در آموزش و دانشجویان و تغییر ساختار کلاس ها و کتابخانه های دانشگاهی صحبت نمودند. 

 

ایشان همچنین درباره اصول نوین آموزش، در دانشگاه های استرالیا، کلاس وارونه و تدریس مبتنی بر حل مساله صحبت نمودند و در انتها با دو نفر از دانشجویان به پرسش و پاسخ  پرداختند، برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوی این گفتگوها ویدیوهای زیر را ببینید