بازدید بیرجند

بازدیدمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بازدیدمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از مرکز تخصصی آموزش مجازی مشهد در تاریخ 18-5-96

 

   


امروز: 177
اين هفته: 177
هفته‌ي گذشته: 938
اين ماه: 2906
ماه گذشته: 4848