کارگاه توانمندسازی اعضای تیم های مصاحبه دکتری

برگزاری وب کنفرانس اولین کارگاه توانمندسازی اعضای تیم های مصاحبه دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 97-96 

در راستای برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 97-96 در رشته های ایمنی شناسی، پرستاری، فیزیک پزشکی و فیزیولوژی مناطق آمایشی 1، 2، 4، 5، 7، 9 و 10 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ اولین جلسه کارگاه توانمندسازی برای 65  نفر عضو تیم های مصاحبه رشته های واگذار شده به این دانشگاه در تاریخ 21/04/96 با همکاری مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار گردید؛

اعضای تیم های مصاحبه از سایر دانشگاه ها به صورت وب کنفرانس و اعضای تیم های مصاحبه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شکل حضوری در این جلسه 2 ساعته حضور داشتند. جناب آقای دکتر سرآبادانی مسئول محترم واحد ارزشیابی EDC دانشگاه و آقای دکتر کریمی مونقی عضو محترم هیات علمی گروه آموزش پزشکی به عنوان مدرس این کارگاه به آموزش مبانی برگزاری مصاحبه MMI پرداختند.

 

نظر سنجی

نظر شما راجب طراحی سایت چیست ؟

امروز: 49
ديروز:81
اين هفته: 256
هفته‌ي گذشته: 908
اين ماه: 2243
ماه گذشته: 2643