آزمون هیات علمی 28-2-96

برگزاری آزمون هیات علمی دانشگاه ها در مرکز تخصصی آموزش مجازی مورخ 28-2-96

در راستای اجرای کامل آیین نامه دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پیرو تصویب اجرای کارگاه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی بدو استخدام در کمیته توانمندسازی دانشگاه در سال 96، این کارگاه در تاریخ 96/2/28 ویژه مشمولین دوره هشتم و نهم توانمندسازی در تالار رازی با شرکت 70 نفر از اعضای هیات علمی و حضور مدیران ارشد و رئیس محترم دانشگاه در تالار رازی  از ساعت 9 الی 13 برگزار گردید پس از اتمام جلسه حضوری آزمون مجازی با توجه به محتوای فیلم آموزشی که از قبل برای شرکت کنندگان بر روی سایت بارگذاری شده بود و محتوای جلسه حضوری، آزمون مجازی در واحد مجازی برگزار گردید.