وبینار مصاحبه با دانشجویان غیر ایرانی

مصاحبه با دانشجویان غیر ایرانی جهت پذیرش به صورت وبینار مورخ 20-3-96 در مرکز تخصصی آموزش مجازی

با توجه به افزایش درخواست تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از طرف دانشجویان غیر ایرانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و لزوم برگزاری مصاحبه با متقاضیان در طی فرایند پذیرش، به منظور تسهیل شرکت در مصاحبه برای افرادی که امکان حضوردر ایران را ندارند سازوکار مصاحبه آنلاین پیش بینی شده است.

این مصاحبه ها باهمکاری واحد آموزش مجازی دانشگاه و از طریق سامانه وبینار برگزار می گرددکه ا جمله آن ها می توان به برگزاری مصاحبه با متقاضی از کشور عراق و اساتید گروه بیماری های داخلی در تاریخ 20 خرداد ماه سال جاری اشاره کرد.