برگزاری کارگاه وبینار

کارگاه آموزش وبینار، روز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 در مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.  

این کارگاه توسط  سرکار خانم مهندس بخارایی تدریس شد.

 

اهداف این کارگاه :

  • آشنایی با مفهوم وبینار
  • آشنایی با قالب های جلسه وبینار
  • مدیریت جلسه
  • مدیریت فراگیران در کلاس مجازی
  • آشنایی با سخت افزار و نرم افزار های مورد نیاز 

گروه هدف این کارگاه کلیه کارمندان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بودند.