جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی

حضور دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی (سینا)

سومین جشنواره ملی سینا در تاریخ 19 اسفند ماه 1395 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد. در این جشنواره نمایندگان برخی از دانشگاه های برتر و نوآور در حوزه آموزش الکترونیکی به ایراد سخنرانی پرداختند. مهندس رحمانی کارشناس مرکز تخصصی آموزش مجازی به عنوان نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز به تشریح دستاوردها و برنامه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرداختند.

در حاشیه این جشنواره طی مذاکرات شفاهی با آقای دکتر ناصر استاد رییس دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور، ایشان ضمن تجلیل و تقدیر از برنامه ها و فعالیت های اعضای کلان منطقه 9 کشور مخصوصا دانشگاه علوم پزشکی مشهد، قول به توجه ویژه به آموزش مجازی این دانشگاه دادند.