کارشناسان

 

 


مهندس الهام سالاری نسب

 

تحصیلات:

لیسانس کامپیوتر - نرم افزار                            

سمت:

پشتیبان و کارشناس سامانه آموزش مجازی

داخلی: 106

پست الکترونیک:

SalariE2[@]mums.ac.ir


مهندس علی رحمانی

 

تحصیلات:

کارشناس ارشد IT – مدیریت سیستم های اطلاعاتی

سمت:

کارشناس تولید محتوا

داخلی: 104

پست الکترونیک:

RahmaniA6[@]mums.ac.ir

علی فرشچی

 

 

تحصیلات:

کارشناس تاریخ

 سمت:

کارشناس سمعی بصری

پست الکترونیک:

Farshchitm1[@]mums.ac.ir

مهندس سمانه ربانی

 

 

تحصیلات:

کارشناس ارشد نرم افزار کامپیوتر

داخلی 106

 سمت:

کارشناس و پشتیبان سامانه دانشجویی آموزش مجازی

پست الکترونیک:

 

مهندس سیده مهتاب بخارائی

 

 

تحصیلات:

کارشناس کامپیوتر - تکنولوژی نرم افزار

 سمت:

کارشناس آزمون های الکترونیکی، پشتیبان سایت و وبینار 

داخلی: 105

پست الکترونیک:

bokharaeimh2[@]mums.ac.ir


 امیر اصلاح چی

 

تحصیلات:

کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی - انیمیشن

 سمت:

کارشناس تدوین و انیمیشن

داخلی : 107

پست الکترونیک:

eslahcifa2[@]mums.ac.ir


 ثریا قلی پور                                     

 

تحصیلات:

دیپلم                                                              

 سمت:

منشی

داخلی : 101

پست الکترونیک:

ghoulipurcs2[@]mums.ac.ir