مدیر مرکز

 

  

دکتر رضا اسدی

مدیر مرکز تخصصی آموزش الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

تحصیلات:

  MD. Phd

رزومه :

  دریافت رزومه

پست الکترونیک:

  Asadir1[@]mums.ac.ir