آزمون طب اورژانس 22-10-95

آزمون Computer- based دستیاران گروه بالینی طب اورژانس دانشکده پزشکی در تاریخ بیست و دوم دی ماه ۱۳۹۵

طراح سوالات و مسئول آزمون: دکتر رضا اخوان- استادیار گروه طب اورژانس، مسئول آموزش دستیاری گروه طب اورژانس

هدف از اجرای آزمون:

-      آشنایی فراگیران با آزمون های مبتنی بر رایانه جهت آمادگی برای آزمون سراسری دانشنامه تخصصی طب اورژانس

-      فراهم نمودن بستر عادلانه جهت شبیه سازی محیط و شرایط بالینی و حقیقی بیماران و سنجش قدرت حل مساله فراگیران در زمان مناسب که در رشته طب اورژانس حیاتی است.

-      امکان ارائه بازخورد آنی از عملکرد دستیار در هر ایستگاه به خود وی جهت ارتقا عملکرد و پوشش نقاط ضعف احتمالی

-      امکان بررسی عملکرد گلوبال دستیاران در هر ایستگاه جهت کمک به برنامه ریزی های مربوط به محتوای آموزشی گروه در آینده و صرف زمان بیشتر برای محتوای آموزشی ایستگاه هایی که دستیاران نمرات پایین تری کسب کرده اند

-      تجزیه و تحلیل آماری نتایج آزمون و بررسی ضریب دشواری و تمیز سوالات جهت ایجاد یک بانک سوال استاندارد برای گروه در گذر زمان

 

با حضور ۴۸ دستیار تخصصی سال یک و دو طب اورژانس برگزار خواهد شد.