محصولات واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

سي دي آموزشي اينترنت در پزشكي
مجموعه كامل دي وي دي هاي سومين همايش كشوري كاربرد يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي (4عدد)
كتاب كاربردهاي رايانه همراه در پزشكي
كتاب كامپيوتر در آموزش پزشكي