کارگاه های برگزار شده

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری اولین کارگاه ارائه آموزشی در وبینار نوشته شده توسط کبری اطمینانی 102
برگزاری دومین کارگاه ارائه آموزشی در وبینار نوشته شده توسط کبری اطمینانی 105
کارگاه طراحی آزمون های PMP نوشته شده توسط کبری اطمینانی 123
دومین کارگاه ارائه آموزشی در وبینار نوشته شده توسط کبری اطمینانی 170
کارگاه E-PMP نوشته شده توسط کبری اطمینانی 169
کارگاه توانمندسازی اعضای تیم های مصاحبه دکتری نوشته شده توسط کبری اطمینانی 274
کارگاه ارائه آموزشی در وبینار نوشته شده توسط کبری اطمینانی 234
کارگاه-کاربردهای آموزشی دورپزشکی نوشته شده توسط کبری اطمینانی 455
کارگاه توانمدسازی و نقش فرهنگ در ارتقاء سلامت زنان نوشته شده توسط کبری اطمینانی 251
مجموعه کارگاه های مبانی آموزش مجازی و تکنولوژی های نوین در آموزش ویژه اعضای هیئت علمی نوشته شده توسط کبری اطمینانی 345
امروز: 160
اين هفته: 160
هفته‌ي گذشته: 938
اين ماه: 2889
ماه گذشته: 4848