کارگاه آموزش مجازی ویژه هیات علمی

 

کارگاه معرفی و آشنایی با سامانه های آموزش مجازی ( سامانه دانشجویی LMS و سامانه وبینار ) در مرکز تخصصی آموزش مجازی  مورخ 96/7/13 با حضور 30 نفر از اعضا هیات علمی برگزار گردید.

مدرسین این کارگاه سرکار خانم دکتر اطمینانی ، سرکارخانم مهندس بخارائی ، جناب آقای دکتر اسدی و جناب آقای مهندس رحمانی بودند.

اهداف دنبال شده در این کارگاه به شرح زیر می باشد:

 

-معرفی سیستم آموزش مجازی (هم زمان و غیرهم زمان)

-معرفی و آموزش سامانه وبینار

- معرفی و آموزش قابلیت های سامانه دانشجویی آموزش مجازی
- کار با سامانه و مشاهده ی محتوا از دید کاربر دانشجو
- ایجاد یک درس
- آشنایی با امکانات استاد و دانشجو در سامانه دانشجویی
- ثبت نام، تایید و مدیریت کاربران در سامانه
- کار با قابلیت های سامانه به عنوان استاد
- پرسش و پاسخ