کارگاه طراحی آزمون های PMP


دومین کارگاه " طراحی آزمون های   PMP (تدبیر مشکل بیمار)" در روز دوشنبه 3 مهر با حضور جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مرکز تخصصی آموزش مجازی برگزار گردید.

اهداف این کارگاه آشنایی با مفهوم PMP، کاربرد آزمون های PMP در علوم پزشکی و آشنایی با نرم افزار تحت وب PMP بوده است.