کارگاه فن بیان در ارائه آموزشی

 

کارگاه فن بیان در تاریخ 27 شهریور ماه 1396 با حضور جمعی از اساتید در مرکز تخصصی آموزش مجازی برگزار گردید .

اهداف این کارگاه ارائه آموزشی با فن بیان قوی تر و تاثیرگزاری بیشتر بود که با تدریس دکتر سید رضا حبیب زاده ، مورد استقبال اساتید و شرکت کنندگان قرار گرفت.