کارگاه آموزشی سامانه وبینار در دانشکده دندانپزشکی با حضور اساتید محترم این دانشکده برگزار گردید.

چهارشنبه 21 آبان ماه 1393

کارگاه معرفی و آشنایی با سامانه وبینار در دانشکده دندانپزشکی با حضور جمعی از اساتید و اعضا هیئت علمی دانشکده برگزار گردید.

اهداف دنبال شده در این کارگاه به شرح زیر می باشد:

  • - معرفی و آموزش قابلیت های سامانه وبینار
  • - ایجاد یک کلاس آنلاین همزمان با برگزاری کلاس
  • - ارائه آموزش سامانه وبینار در کلاس آنلاین
  • - آشنایی با امکانات استاد و دانشجو در سامانه وبینار
  • - راه اندازی سامانه روی سییتم اساتید
  • - کار با قابلیت های آموزشی وبینار به عنوان استاد
  • - پرسش و پاسخ