کارگاه آموزشی سامانه آموزش مجازی برای اعضای محترم هیات علمی دانشکده پرستاری پنجشنبه اول آبان ماه برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزش LMS در سایت کامپیوتر دانشکده پرستاری و مامایی

پنجشنبه 1 آبان ماه 1393

کارگاه معرفی و آشنایی با سامانه آموزش مجازی (LMS) درسایت کامپیوتر دانشکده پرستاری با حضور جمعی از اساتید و اعضا هیئت علمی این دانشکده برگزار گردید.

این کارگاه با هماهنگی رابط محترم آموزش مجازی دانشکده، سرکار خانم دکتر یاوری تشکیل گردید.

اهداف دنبال شده در این کارگاه به شرح زیر می باشد:

- معرفی و آموزش قابلیت های سامانه آموزش مجازی
- کار با سامانه و مشاهده ی محتوا از دید کاربر دانشجو
- ایجاد یک درس
- آشنایی با امکانات استاد و دانشجو در سامانه
- ثبت نام، تایید و مدیریت کاربران در سامانه
- کار با قابلیت های سامانه به عنوان استاد
- پرسش و پاسخ