کارگاه های برگزار شده

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه ویرایش فیلم نوشته شده توسط کبری اطمینانی 265
کارگاه گرافیک متحرک نوشته شده توسط کبری اطمینانی 238
کارگاه اینفوگرافی نوشته شده توسط کبری اطمینانی 223
کارگاه پروپوزال نویسی پژوهشی نوشته شده توسط کبری اطمینانی 308
کارگاه آموزش مجازی ویژه گروه چشم نوشته شده توسط کبری اطمینانی 296
کارگاه آموزش مجازی ویژه هیات علمی نوشته شده توسط کبری اطمینانی 301
کارگاه طراحی آزمون های PMP نوشته شده توسط کبری اطمینانی 242
کارگاه فن بیان در ارائه آموزشی نوشته شده توسط کبری اطمینانی 271
کارگاه نرم آموزش کار با تخته هوشمند و نرم افزار Prezi نوشته شده توسط کبری اطمینانی 336
کارگاه نرم افزارهای کاربردی تحت موبایل در علوم پزشکی نوشته شده توسط کبری اطمینانی 413

صفحه1 از3