کارگاه ها

 

عنوان كارگاه آموزشي مدرس تاریخ برگزاري وضعیت
کارگاه نگارش پروپوزال پژوهشی

دکتر ملیحه دادگر مقدم

دکتر رضا اسدی

 96/8/9  برگزار شد
کارگاه عکاسی (مقدماتی)

آقای دکتر محمدی روشن

آقای مهندس فرشچی

96/4/11  برگزار شد

کارگاه "آموزش مجازی" ویژه گروه چشم

خانم دکتر اطمینانی

خانم مهندس بخارائی

آقای مهندس رحمانی

آقای دکتر اخوان

96/7/27  برگزار شد

شیوه ارائه در کارگاه

 خانم دکتر یاوری

آقای دکتر کریمی

96/7/26 برگزار شد

کارگاه "مشاوره پزشکی از راه دور"

خانم دکتر فدائی زاده

آقای دکتر اسدی

96/7/20 کنسل شد
کارگاه "آموزش مجازی" ویژه هیات علمی

خانم دکتر اطمینانی

خانم مهندس بخارائی

آقای مهندس رحمانی

96/7/13 برگزار شد

کارگاه "طراحی آزمون های PMP"

آقای دکتر اخوان

خانم دکتر وکیلی

96/7/3 برگزار شد

کارگاه فن سخنوری در ارائه آموزشی

آقای دکتر حبیب زاده

خانم مهندس بخارائی

96/6/27 برگزار شد

کارگاه نرم آموزش کار با تخته هوشمند و نرم افزار Prezi

خانم مهندس بخارائی

خانم مهندس اسدی

96/6/19 برگزار شد

کارگاه نرم افزارهای کاربردی تحت موبایل در علوم پزشکی

آقای دکتر اسدی

خانم مهندس اسدی

96/6/4 برگزار شد

کارگاه E-PMP

آقای دکتر اخوان

خانم دکتر وکیلی

96/5/19 برگزار شد

کارگاه ارائه آموزشی در وبینار

آقای دکتر اسدی 

خانم مهندس بخارائی

96/5/12 برگزار شد

کارگاه ارائه آموزشی در وبینار

آقای دکتر اسدی 

خانم مهندس بخارائی
96/4/31 برگزار شد

 

امروز: 157
اين هفته: 157
هفته‌ي گذشته: 823
اين ماه: 2364
ماه گذشته: 5688