طراحی آزمون

 

نکاتی در رابطه با طراحی آزمون

 

اساتید محترم لطفا فایل سوالات خود را در قالب word طراحی کنید و موارد ذیل را در نظر داشته باشید:

 

  • نام سوال

سوالات در بانک سوال ذخیره میشوند بنابراین باید دارای نام باشند.

  • صورت سوال

صورت سوال میتواند متنی، تصویری، ویدئویی طراحی شود.

  • گزینه صحیح

گزینه صحیح یا توضیحات لازم را در زیر هر سوال ذکر کنید.

  • نمره

نمره کل آزمون را مشخص کنید. هر سوال میتواند نمره منحصر به فرد خود را داشته باشد.

  • بازخورد

میتوان برای هر سوال یک بازخورد درنظر گرفت. در زمان اتمام آزمون دانشجو نتایج خود را با بازخورد مشاهده میکند .

  • زمان آزمون

 زمان کل آزمون را مشخص کنید.

  • تعداد دفعات مجاز آزمون

 در صورت تمایل میتوانید به دانشجو امکان آزمون مجدد بدهید.

  • ارزیابی

در صورتی که دانشجو مجاز به انجام مجدد آزمون باشد کدام آزمون او ارزیابی شود. 

(اولین آزمون ، آخرین آزمون ، میانگین آزمون ها)

  • امکان ویرایش مجدد سوال

 آیا دانشجو بتواند به سوالات قبلی یا بعدی برود و مشاهده و ویرایش کند یا خیر.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انواع سوالات
 
 

نوع سوال

توضیحات

سوالات صحیح و غلط

 این نوع سوال دارای دو گزینه میباشد . که فقط یک گزینه قابل انتخاب کردن میباشد.

سوالات تشریحی

بعد از اتمام آزمون استاد به صورت دستی این سوالات را تصحیح میکند.

سوالات چند گزینه ای

 این نوع سوال به صورت های مختلف طراحی میشود و هر روش تنظیمات متفاوتی دارد.در زیر به بررسی بعضی از این تنظیمات میپردازیم:

به طور مثال سوالی که 6 گزینه دارد میتواند 3 گزینه جواب صحیح باشد درصورتی که دانشجو سه گزینه را انتخاب کند نمره کامل آن سوال را دریافت کند در غیر اینصورت درصدی از نمره را کسب کند.
  میتوان برای هر گزینه بازخوردی در نظر گرفت ، بعد از اتمام آزمون دانشجو با مشاهده نتایج بازخورد گزینه ای که انتخاب کرده را مشاهده میکند.
   تلاش مجدد (Try) : این امکان وجود دارد که سیستم گزینه ای که دانشجو انتخاب کرده است را بررسی کند اگر اشتباه بود امکان تلاش مجدد (try) را به او بدهد تا به جواب درست برسد ، در ازای هر تلاش مجدد درصدی از نمره کسر میشود. میتوان امکان بینهایت یا فقط یک بار try را به دانشجو بدهیم .
  جریمه : درصد کسر از نمره در ازای تلاش مجدد را مشخص کنید.

 

جواب کوتاه

  اگر جواب تک کلمه باشد میتوان به صورت کلیدی تعریف کنیم.

سوالات تطبیق دادنی (match)

  برای هر سوال پاسخ مناسب را تخصیص میدهیم.