اخبار

نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
آزمون طب اورژانس 14-10-95 22 مرداد 1396 1070
آزمون رادیولوژی 4-9-95 22 مرداد 1396 375
آزمون رادیولوژی 6-8-95 22 مرداد 1396 374
آزمون پانکراتیت 26-7-95 22 مرداد 1396 411
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی 22 مرداد 1396 508
بازدید کارشناسان کرمان 22 مرداد 1396 227
وبینار کارگروه توسعه آموزش مجازی 22 مرداد 1396 253
کلاس آشنایی با نرم افزار امتیازدهی 23 خرداد 1396 527
آزمون آسیت 25-5-95 22 مرداد 1396 429
آزمون آمار حیاتی 13-5-95 22 مرداد 1396 485
نشست با دانشگاه علوم پزشکی ایران 22 مرداد 1396 243
بازدید کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس 22 مرداد 1396 242
بازدید گروه رادیولوژی از مرکز تخصصی آموزش مجازی 22 مرداد 1396 363
افتتاح مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی 05 شهریور 1396 938
برگزاری چهارمین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی 22 مرداد 1396 397
برگزاری پنجمین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی 22 مرداد 1396 438
برگزاری سومین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی 22 مرداد 1396 416
برگزاری دومین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی 22 مرداد 1396 422
برگزاری اولین جلسه کارگروه ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی 22 مرداد 1396 521

صفحه2 از2

زیر مجموعه ها