اخبار

نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
انتصاب دکتر استاد به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی مجازی 16 مهر 1396 199
آزمون pmp دستیاران داخلی 25 مرداد 1396 213
بازدید بیرجند 24 مرداد 1396 569
آزمون رادیولوژی 28-4-96 22 مرداد 1396 536
آزمون هیات علمی 28-2-96 22 مرداد 1396 269
وبینار مصاحبه با دانشجویان غیر ایرانی 31 خرداد 1396 376
آزمون آسکی طب اورژانس 13-2-96 22 مرداد 1396 745
وبینار جراحی پلاستیک و ترمیمی 22 مرداد 1396 406
جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی 22 مرداد 1396 288
آزمون درس صرف ونحو و قرائت متون عربی پزشکی 20-10-95 22 مرداد 1396 403
آزمون طب اورژانس 14-10-95 22 مرداد 1396 1070
آزمون رادیولوژی 4-9-95 22 مرداد 1396 375
آزمون رادیولوژی 6-8-95 22 مرداد 1396 374
آزمون پانکراتیت 26-7-95 22 مرداد 1396 411
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی 22 مرداد 1396 508
بازدید کارشناسان کرمان 22 مرداد 1396 227
وبینار کارگروه توسعه آموزش مجازی 22 مرداد 1396 253
کلاس آشنایی با نرم افزار امتیازدهی 23 خرداد 1396 527
آزمون آسیت 25-5-95 22 مرداد 1396 429
آزمون آمار حیاتی 13-5-95 22 مرداد 1396 485

صفحه1 از2

زیر مجموعه ها