وبینار جراحی پلاستیک و ترمیمی

جلسه جراحی پلاستیک و ترمیمی


جناب آقای دکتر علوی استادیار جراحی پلاستیک دانشگاه مشهد جهت بررسی امکان برگزاری وبینار لیفت صورت، اقدام به برگزاری وبینار ازمایشی با موضوع مشابه توسط پنج پایانه ی مجزا به میزبانی مرکز اموزش مجازی دانشگاه مشهد، مورخ 28 دی ماه 1395  کردند.

  (پایانه ها: سخنران، گروه جراحی پلاستیک مشهد و 2 سخنران مدعو از تهران)
در این وبینار اقای دکتر حافظی (استاد دانشگاه ایران)، اقای دکتر اسعدی (دانشیار دانشگاه ایران) و اقای دکتر نیکومرام (دبیر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران) پس از اموزش توسط مرکز اموزش مجازی دانشگاه مشهد به عنوان مدعو از تهران مشارکت مجازی داشتند.

گروه جراحان پلاستیک دانشگاه مشهد به عنوان میزبان در این مرکز شرکت کردند و محتوای اموزشی توسط دستیاران فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی ارایه گردید. پس از ارایه ی محتوا ، بحث با مدیریت اقای دکتر رضایی (مدیرگروه جراحی دانشگاه مشهد) توسط صاحب نظران مدعو انجام گرفت.

وبینار یک ساعت و سی دقیقه به طول انجامید و محتوای ارایه شده سخنرانی همراه با فیلم وعکس بود.
پس از پایان وبینار از اساتید دانشگاه مشهد و اساتید مدعو بازخورد جهت بررسی کیفیت اجرا جمع اوری شد. نمره ی بازخورد از 0 تا 10 بود و متوسط نمره ی اجرا 8.5 محاسبه شد.

اموزش نحوه ی برخط شدن و استفاده از Adobe Connect توسط مرکز اموزش مجازی برای اساتید مدعو، بصورت تلفنی انجام شده بود.

نمره ی بازخورد نحوه ی اموزش از 0 تا 10 بود و متوسط نمره ی آن 10 محاسبه شد.