آزمون رادیولوژی 4-9-95

خانم دکتر عباسی از گروه رادیولوژی ، دومین آزمون استاژرهای خود را به صورت الکترونیکی طراحی کرده و در مرکز تخصصی آموزش مجازی برگزار کردند.

 این آزمون با 20 دانشجوی استاژر در تاریخ 4-9-95 برگزار گردید.

 

با دانشجویان مصاحبه ای در باره آزمون الکترونیکی رادیولوژی تهیه شده است در لینک زیر میتوانید این مصاحبه را مشاهده کنید.

لینک مصاحبه آزمون