کلاس آشنایی با نرم افزار امتیازدهی

کلاس دیجیتال " آشنایی با نرم افزار امتیاز دهی به سوابق آموزشی و پژوهشی  داوطلبان مصاحبه PHD "

این کلاس زیر نظر دکتر محسن اسدی نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی مشهد در تاریخ 95/5/28 برگزار گردید.


 

 

 

امروز: 154
اين هفته: 154
هفته‌ي گذشته: 823
اين ماه: 2361
ماه گذشته: 5688