آزمون آمار حیاتی 13-5-95

آزمون الکترونیکی آمار حیاتی

 

برگزاری اولین آزمون الکترونیکی در مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تاریخ 13-5-95 برگزار گردید.

آزمون آمار حیاتی زیر نظر آقای دکتر شاکری و خانم دکتر دادگر مقدم ، با حضور 100 دانشجوی پزشکی برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امروز: 208
اين هفته: 208
هفته‌ي گذشته: 938
اين ماه: 2937
ماه گذشته: 4848